Anoduotų vėliavų stiebų privalumai


Advantages of anodized flag poles


  • Estetika
  • Paslėptas vėliavos įtraukimo mechanizmas (žiūrėti 1 pav.)
  • Anoduotas aliuminis (interferencinis anodavimas)
  • 10 unikalių anodavimo spalvų (žiūrėti 2 pav.)
  • Vėjo zona iki 34 m/s


  • Aesthetics
  • Hidden flag insertion mechanism (Figure 1)
  • Anodized aluminum (interference anodizing)
  • 10 unique anodizing colors (Figure 2)
  • Wind zone up to 34 m / s